dr Jakub Jerzy Czarkowski  
Witam i zapraszam
Moja działalność
i zainteresowania naukowe


Aktualnie moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół trzech zagadnień:

 • e-learningu i nowych technologi w edukacji dorosłych w szczególności w odniesieniu do osób 45+,
 • wpływu nowych mediów na wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych
  w szczególności koncentruję się na nowych możliwościach jakie one tworzą,
 • harcerskiego systemu wychowawczego i wpływu jaki wywiera na niego tworzące się społeczeństwo informacyjne oraz związane z tym zmiany w komunikacji społecznej, gospodarce, strukturze i obyczajowości społecznej.

Udział w seminariach i konferencjach (wybranych)
 • I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Edukacja informatyczna i medialna",
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa, 4.12.2002 r. -  referat,
 •  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura i język mediów”.
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. Warszawa 18 maja 2005 r.- referat,
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja antyterrorystyczna”.
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. Warszawa 7.12.2005r.  – sekretarz Komitetu Organizacyjnego, referat,
 • VI Krajowa Konferencja "Media w edukacji - szanse i zagrożenia"
  Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki UMK, 28 - 29 maja 2007 r. - referat.
 • XVIII Konferencja Dydaktyczna „Kształcenie zdalne tradycja i współczesność w 100-lecie urodzin Elżbiety Zawackiej”
  WSPW w Płocku   - 9-10.11.2009 Płock – referat
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metodyka harcerska i jej rola w stymulowaniu indywidualnego i społecznego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych”
  Uniwersytet Zielonogórski, 18 05 2010 Zielona Góra - referat
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Internet jako przestrzeń komunikacji społecznej i źródło zagrożeń”
  UW MSC Warszawa 27 kwietnia 2011 r. – sekretarz komitetu organizacyjnego- referat
 • Ogólnopolska konferencja Naukowa"Szkoła, samorząd i organizacja pozarządowa, czyli działanie z pasją"
  Główna Kwatera ZHP, Gdańsk 25-26 listopada 2011 - referat
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „ Nowoczesny wychowawca. Tutoring w pracy nauczyciela”
  WSP TWP, Warszawa 19 marca 2012 - referat

 • XXI Ogólnopolska Naukowa Konferencja Dydaktyczna – „ Modernizacja kształcenia nauczycieli w Polsce”
  SWPW w Płocku PTN oraz WSG w Bydgoszczy, Płock 24-25 września 2012 - referat

Udział w projektach badawczych i edukacyjnych (wybranych)
 • „Mazowieckie Stypendium Doktoranckie”
  Projekt realizowano w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”,
  2009 – ekspert – ocena wniosków stypendialnych
 • „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”
  Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  2011- ekspert – ocena wniosków stypendialnych
 • „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”
  Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

  2012- ekspert – ocena wniosków stypendialnych