dr Jakub Jerzy Czarkowski  
Witam i zapraszam
CURRICULUM VITAE

Data i miejsce urodzenia:

14 lutego 1965 rok w Warszawie

Wykształcenie:
 • 1984-1990      Uniwersytet Warszawski  Warszawa
  • Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego ukończyłem studia z oceną bardzo dobrą i uzyskałem tytuł magistra pedagogiki.
 • 1992-1993 CODN   Warszawa
  • Kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej – ologofrenopedagogiki  organizowany we współpracy z WSPS.
 • 2000    Studio Edukacyjne EKO-TUR Warszawa
  • Kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
 • 2005         ECEMI AP im KEN w Krakowie  we współpracy Microsoft`em    
  • Kurs  „Technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia ”(dla nauczycieli akademickich).
 • 2007         Instytut Doskonalenia Edukacji Obywatelskiej     Warszawa
  • Podyplomowe studium organizacji pomocy społecznej i wolontariatu – organizacja placówek opiekuńczo wychowawczych .
 • 2008         Instytut Doskonalenia Edukacji Obywatelskiej     Warszawa
  • Podyplomowe studium trenerów –edukatorów
 • 2009         Uniwersytet Mikołaja Kopernika  Toruń
  • Wydział Nauk Pedagogicznych – uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki .

Doświadczenie zawodowe:
 • 1989–1991    Szkoła Podstawowa nr 29 ul.Fabryczna 19 Warszawa
  • Nauczyciel plastyki
 • 1991-1992    Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul.Barska 4 Warszawa
  • Nauczyciel i wychowawca
 • 1992-2000   Zasadnicza Szkoła Specjalna im K. Kirejczyka    ul.Długa 9 Warszawa
  • Nauczyciel matematyki i przygotowania do życia w rodzinie
 • 2000-2004   Katolickie Liceum Ogólnokształcace p.w. Św Augustyna w Warszawie
  • Dyrektor KLO oraz nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i przygotowania do życia w rodzinie
W roku 2002 uzyskałem kwalifikacje nauczyciela dyplomowanego.
 • 2004 - (do chwili obecnej) Bursa Szkolna nr 4 w Warszawie
  • Dyrektor Bursy
 • 2007- (do chwili obecnej)  Rodzinny Dom Dziecka Al. Jerozolimskie w Warszawie
  • Wychowawca-Pedagog. w Rodzinnym Domu Dziecka.
 • 2009-2010 -  Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogicznny Warszawa      
  • Byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze edukacji ustawicznej i andragogiki, prowadziłem zajęcia z przedmiotów:
   • andragogika,
   • poradnictwo zawodowe,
   • nowoczesne technologie w kształceniu dorosłych (wykład).
 • 2011 – (do chwili obecnej) Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej Curie
  • Adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych prowadzę miedzy innymi przedmioty:
   • pedagogika ogólna,
   • współczesne kierunki pedagogiczne,
   • przedmioty fakultatywne miedzy innymi: "e-learning dla dorosłych".


Współpracowałem również:
 • 1992-1995    Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogicznny Warszawa 
  • W larach akademickich 1992/3, 1993/4, 1994/5 prowadziłem zajęcia z przedmiotu Teoria Wychowania Moralnego,
  • W latach 1993/4 i 1994/5 prowadziłem seminarium metodologiczne,
 • 2004 - (do chwili obecnej) Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP prowadzę zajęcia:
  • od roku 2004 Media w Edukacji,
  • od roku 2005 Komputerowe wspomaganie procesu kształcenia,
  • od roku 2007 Pedagogiczne aspekty technologii komputerowej,
  • od roku 2009 prowadzę również seminaria dyplomowe.